Ty te moesz mie wasn wizytwk...
Tygodnik "Temi" Tygodnik "Temi"

GALICYJSKI TYGODNIK INFORMACYJNY "TEMI". Ukazuje się na terenie południowo-wschodniej części województwa małopolskiego oraz równocześnie w Krakowie i Chicago.
Siedzibą redakcji jest Tarnów.
Szczegółowe informacje dostępne pod adresem:
http://www.temi.pl
mailto:redakcja@temi.pl

Tygodnik redaguje zespół:
Agnieszka Duda, Kornelia Koba, Marta Tutaj, Ireneusz Kutrzuba - sekretarz redakcji, Ryszard Lis, Teresa Dumańska - korekta, Mirosław Poświatowski Adam Łabno -redaktor techniczny, Maciej Wolak - zca.red. technicznego.

Stale współpracują:

Witold Pazera, Stanisław Janik, Robert Noga, Janusz Korwin Mikke, Paweł Sztąberek, Krzysztof Pawłowski, Ryszard Smożewski, Lidia Irla, Andrzej B.Krupiński.

Biuro Ogłoszeń tygodnika "TEMI" mieści się w Domu Handlowym "Świt" (ul. Kościuszki 1, parter).
Ogłoszenia przyjmowane są codziennie od godziny 9 do 16, w soboty od godziny 9 do 14.
Telefony: +14 6221352, +14 6217402 w.209

 
 
 
 
Tygodnik "Temi"
Sikorskiego 5, 33-100 Tarnów; tel. +14 6216854, fax +14 622-09-96
e-mail: , www: